·         Remont sal konferencyjnych i 40 jendostek mieszkalnych w Hotel Novotel we Wrocławiu; luty 2011

 

 

·         Centrum Medyczne Dolmed - adaptacja części pomieszcze piwnicy budynku DCM Dolmed S. A. na potrzeby archiwum   zakładowego;   przebudowa części pomieszczenie piwnic na potrzeby nowej wentylatorni z wydzieleniem ppoż.; przebudowa części korytarza na trzy gabinety lekarskie oraz pomieszczeń poradni ginekologicznej; grudzień 2010 

 

 

·         Rozbiórka dwóch estakad żelbetowych, wraz z rozbiórką schodów żelbetowych oraz budowa garaży w obrębie istniejącego parkingu dwupoziomowego w zespole mieszkalno – usługowym przy ul. Zachodniej dla S. M. Cichy Kącik; wrzesień 2010

 

 

·         Centrum Medyczne Dolmed - przebudowa części budynku przychodni DCM Dolmed S. A. w Miękini; sierpień 2010

 

·         Hotel Mercure Sklany w Karpaczu – dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciw pożarowych – SAP; grudzień 2009

 

·         Budynek ZUS w Oleśnicy – dobudowa i przebudowa budynku inspektoratu ZUS w Oleśnicy o salę obsługi interesantów; listopad 2009

 

·         Politechnika Wrocławska – opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na podstawie sporządzonej dokumentacji remontu kabin natryskowych wraz z wykonaniem nowej wentylacji wyciągowej, wymianą instalacji kanalizacji oraz części instalacji wodociągowej w DS. T – 6; lipiec 2009

 

·         Politechnika Wrocławska – modernizacja pomieszczeń laboratoriów L1, L2, L3 w laboratorium Podstaw Konstrukcji Maszyn B – 5; marzec 2009

 

·         Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Osobowickiej we Wrocławiu – stan surowy otwarty z izolacjami; grudzień 2008

 

·         Hotel Skalny w Karpaczu – remont i przebudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi 144 jednostek mieszkalnych. Prace były wykonywane na obiekcie czynnym – stan pod klucz; kwiecień  2008

 

·         Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rumiankowej we Wrocławiu – stan surowy otwarty; grudzień 2007

 

·         Budowa Burger King w Warszawie, Al. Krakowska – stan surowy otwarty; czerwiec 2007

 

·         Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Puckiej 7 we Wrocławiu – stan surowy otwarty; czerwiec 2007

 

·         Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wałbrzyskiej 10 we Wrocławiu – stan surowy otwarty; kwiecień 2007

 

·         Budynek biurowo - usługowy wraz z infrastrukturą przy ul. Stanisławowskiej 52; grudzień 2006

 

·         Budynek mieszkalny przy ul. Komuny Paryskiej 57 we Wrocławiu – roboty rozbiórkowe stropów, schodów i dachu, wykonanie nowych stropów żelbetowych typu WPS; wrzesień 2006

 

·         Hotel Novotel we Wrocławiu – modernizacja 11 jednostek mieszkalnych; listopad 2005

 

·         Wykonanie Hali sportowej z zapleczem i małą architekturą przy ul. Sołtysowickiej 36 we Wrocławiu; 2004

 

·         Szkoła w Dobrzeniu – wykonanie ścian konstrukcyjnych oraz stropu; 2003

 

·         Wykonanie budynku wielorodzinnego przy ul. Jeziorowej 23 we Wrocławiu wraz z wykonaniem dojazdu oraz parkingu; 2002

Nasze Wybrane Realizacje